news

Vad används EKG-maskinen till

Som ett av de mest populära undersökningsinstrumenten på sjukhus är EKG-maskinen också det medicinska instrument som medicinsk personal i frontlinjen har störst chans att röra vid.Det huvudsakliga innehållet i EKG-maskinkan hjälpa oss att bedöma i verklig klinisk tillämpning enligt följande:

 

1. Arytmi (som är en av de viktigaste funktionerna hosEKGoch huvudsyftet med klinisk tillämpning av EKG);

 

2. Ventrikulär och förmakshypertrofi (EKGkan bara tjäna som en påminnelse, och det rekommenderas att göra en färgultraljudsundersökning igen).

 

3, hjärtinfarkt (EKG kan spela en viktig roll, diagnos kräver ofta ytterligare laboratorietester),

ecg

4, onormal hjärtfrekvens (kan diagnostiseras omedelbart, men om för snabb hjärtfrekvens eller inte kan auskulteras),

 

5. Myokardischemi (samma som punkt 3, ofta i kombination med patientens kliniska symtom),

 

6, elektrolytrubbning (EKG är bara en påminnelse, direkt blodbiokemi är mer direkt),

 

7, hjärtsvikt och andra sjukdomar undersökning och säng 24-timmars övervakning av patientens hjärtfunktion.

 

Sammanfattningsvis är EKG inte bara en av de enklaste, snabbaste och mest ekonomiska undersökningsmetoderna, utan spelar också en betydande roll vid rutinundersökning, diagnos och behandling, preoperativ upptäckt, intraoperativ övervakning och postoperativ granskning.


Posttid: 2022-03-03